Conceptontwikkeling

Nadenken over nieuwe woonvormen, onderzoek doen naar trends en cijfers, heel veel praten met mensen, jong & oud, gezond, beperkt, uit alle hoeken van het land, bijwonen van symposia en congressen geeft ons inspiratie en energie om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving voor iedereen. Wij ontwikkelen concepten voor nieuwe woonvormen.

 

Verbinding is hierbij het sleutelwoord. Verbinden van mens en natuur, diverse doelgroepen, koppeling met bestaande woonwijken en voorzieningen, zorgpartijen met ontwikkelaars, gezondheid en leefomgeving.

Het Familie Vrienden Erf

een minibuurtschap op een boerenerf

Het Familie Vriendenerf is ontwikkeld voor vrijkomende boerenerven. Er is een plek voor alle leeftijden. Geïnspireerd door de vergrijzing en de wens van veel ouderen om graag in hun vertrouwde omgeving zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Er is balans tussen familie leven en zelfstandigheid. Ons familie Vriendenerf voorziet in levensloopbestendige woningen aan de rand van het dorp. De ouderen blijven in hun vertrouwde omgeving en vereenzamen niet en daarnaast zijn er ook de jongeren die in het dorp zijn opgegroeid en geen zelfstandige woonruimte kunnen vinden die hier een plek vinden. Samen vormen ze een kleine gemeenschap. Als je iets samen wilt doen kun je dat opzoeken in de gemeenschappelijke buitenruimte, maar ieder heeft ook een mooie privéruimte.

 Het familie Vriendenerf draagt bij aan de levendigheid van het dorp, instandhouding van voorzieningen en een duurzame inpassing in de omgeving.

Concepten

Buurtschap Waaranders Ingrediënten

Buurtschuur Waaranders

Buurtschap Waaranders Varianten