Dick Koster

Dick heeft diverse opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van bouwen, stedenbouw, projectmanagement en management. Dick heeft bij meerdere gemeenten gewerkt en bij een adviesbureau voor ruimtelijke ordening. Sinds 2011 werkt Dick voor Cittanova. Dick heeft ruim 30 jaar ervaring en heeft onder andere gewerkt aan stadscentra en woonwijken. Dick is ervaren in het samenwerken met bewoners, ondernemers en medewerkers en bestuurders van de publieke sector. Dick is naast zijn stedenbouwkundige werkzaamheden als adviseur het eerste aanspreekpunt voor het door Cittanova Planontwikkeling ontwikkelde buurschap Waaranders. Hierbij werkt hij nauw samen met beleggers, projectontwikkelaars en zorgpartijen.

Dick wordt ook namens Cittanova ingezet worden als adviseur ruimtelijke ontwikkeling en stedenbouwkundig ontwerper voor opdrachten bij diverse gemeenten. Dick is een zeer open, enthousiaste en gedreven collega.

Contact