Samen duurzame gemeenschappen creëren

Vanuit onze missie “Samen duurzame gemeenschappen creëren” wil CittaNova een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en specifiek aan onze woonomgeving. 

Deze missie motiveert ons in ons dagelijks werk, geeft ons focus en richting in de vele facetten van onze organisatie en verbindt ons als collega’s met elkaar en met onze samenwerkingspartners. Onze missie drijft ons,  herken je in onze medewerkers en zie je terug in onze woonconcepten, projecten en advisering. Het is de belofte van CittaNova waar je ons op aan kunt spreken.

Onze woonomgeving is cruciaal voor ons welzijn. Wij geloven dat het ontwerpen van onze woon- en werkomgeving als een gemeenschap het antwoord is op de grote maatschappelijke uitdagingen en transities waar we voor staan. Door met oprechte aandacht voor elkaar samen te leven, wonen en werken ontstaat een veerkrachtige gemeenschap waarin samenredzaamheid de basis vormt voor de toekomst. We hebben bewust het containerbegrip ‘duurzaam
aan onze missie toegevoegd, maar niet alleen in de ‘enge’ vorm van klimaat, energie, circulariteit en natuur. Wij geloven in sociaal duurzame gemeenschappen met aandacht voor gezondheid, preventie, ontmoeting en participatie in een toekomstbestendige omgeving en woning.

Dit alles doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met onze opdrachtgevers, partners en vooral met de bewoners en gebruikers.

Hoe doen wij dat?

Door duurzame gemeenschappen te creëren met positieve impact op de (toekomstige) gezonde woonomgeving en sociale waarde.


Een groene woonomgeving die uitnodigt tot bewegen, ontmoeting stimuleert en bewoners samenbrengt levert een positieve bijdrage aan maatschappelijk relevante vraagstukken, zoals eenzaamheid, langer zelfstandig thuis wonen, participatie, inclusie, verduurzaming, enzovoort. We leveren onze maatschappelijke bijdrage niet alleen via onze woonconcepten. Dit voeren we ook door in onze advieswerkzaamheden over de verbinding tussen de ruimtelijke opgave en de maatschappelijke opgave en brengen het in praktijk tijdens onze detacheringsopdrachten.

Door het sociaal en ruimtelijk domein veel meer met elkaar te laten samenwerken, kunnen forse kostenbesparingen worden gerealiseerd. Deze samenwerking richt zich op vraagstukken zoals eenzaamheid, vrijwilligerswerk, mantelzorg, participatie, vergrijzing en andere maatschappelijke thema’s. Door afzonderlijke oplossingen te combineren of door creatieve en innovatieve woonconcepten zoals Buurtschap Waaranders® in te zetten.