Krimpenerwaard, Schoonhoven Noord

Dick Koster wordt namens Cittanova Planontwikkeling ingezet als stedenbouwkundig adviseur bij de gemeente Krimpenerwaard. Naast advisering aan architecten en ontwikkelaars over diverse bouwplannen, houdt Dick zich bezig met stedenbouwkundige verkavelingen en inrichtingsvoorstellen voor het openbaar gebied en geeft hij nadere toelichting over diverse bouwplannen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Skills

Posted on

April 11, 2019