Wat doen we

Cittanova is een ambitieus, enthousiast en creatief bureau dat rust op drie pijlers: adviseren, detacheren en ontwikkelen.

Deze pijlers zorgen voor balans, door de inzet van strategisch adviseurs, projectmanagers en stedenbouwkundigen. Een creatieve combinatie waarbij iedereen elkaar aanvult en een project vanuit alle mogelijke perspectieven benaderd wordt.

Conceptontwikkeling

Detacheren

Adviseren

Conceptontwikkeling

Het nadenken over nieuwe woonvormen, onderzoek doen naar trends en cijfers, heel veel praten met mensen, jong & oud, gezond, beperkt, uit alle hoeken van het land, bijwonen van symposia en congressen geeft ons inspiratie en energie om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving voor iedereen.


Wij ontwikkelen concepten voor nieuwe woonvormen en verbinding is hierbij het sleutelwoord. Verbinden van mens en natuur, diverse doelgroepen, koppeling met bestaande woonwijken en voorzieningen, zorgpartijen met ontwikkelaars, gezondheid en leefomgeving.

Concepten

Buurtschap Waaranders Ingrediënten

Buurtschap Waaranders
varianten

Familie en vrienden erf

DETACHEREN

Onze managers en ontwerpers zijn inzetbaar in het brede speelveld van de ruimtelijke ontwikkeling

Een van de in totaal drie pijlers van Cittanova is de detachering van interim stedenbouwers en projectmanagers bij gemeenten. Een belangrijk onderdeel, omdat Cittanova hierdoor vaak betrokken wordt bij betekenisvolle projecten die wij van a tot z begeleiden.

Vanuit verschillende invalshoeken adviseren en vertegenwoordigen de creatieve en flexibele managers de opdrachtgevers, maar blijven zij ook actief betrokken bij het ontwikkelen van concepten voor nieuwe woonvormen.

Doordat onze strategisch adviseurs, projectmanagers en stedenbouwkundigen aan beide kanten van de tafel aanschuiven weten zij hoe de gemeente denkt en hoe de ontwikkelaar denkt. Een project wordt dus door meerdere brillen bekeken waardoor er veel beter invulling gegeven kan worden aan de stedenbouwkundige adviezen aan marktpartijen en de ondersteuning van gebiedsontwikkelingen bij gemeenten

ADVISEREN

Brede kennis en ervaring zorgen voor kwaliteit in onze adviezen

Naast conceptontwikkeling en detachering zijn wij ook flexibel inzetbaar op het gebied van advisering. Wij bedenken, stimuleren en begeleiden nieuwe en inspirerende projecten met betrekking tot de gebouwde omgeving.

In onze huidige adviesprojecten leveren wij onder andere een bijdrage aan de ontwikkeling van een uniek landgoed, gelegen op een terrein van meer dan 50 hectare groot. Een bijzondere plek die wordt ontwikkeld tot een inspirerend en innovatief centrum waar natuur en mens elkaar terugvinden.

Ook maken onze collega’s onderdeel uit van diverse adviescommissies met als taak stakeholders en opdrachtgevers te adviseren. Het doel daarvan is het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit en alles wat daarmee verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

Daarnaast leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van studenten van het Almere College in Dronten en de TU Delft. Hierin maakt het belang van de woonomgeving, de kracht van de natuur als uitgangspunt en een inclusieve plek waar voor elkaar en met elkaar centraal staat, altijd onderdeel uit van het leertraject.